Vi är för Svenska förhållanden ett unikt specialföretag som parallellt med anläggningsarbeten alltid bedrivit utveckling och en viss forskning.

Företaget

Dykab är ett familjeföretag i andra generationen som verkat i över 40 år i branschen. Vi arbetar över hela Sverige och Norden med huvudkontor i Luleå och avdelningskontor vid Frihamnen i Stockholm.

Vi utför alla typer av Sjö- och dykentreprenader under och ovan vatten. Vi har stor och bred kompetens i området och bland våra kunder ser ni bl.a Kommuner, Byggföretag, Vattenfall, Sjöfartsverket, Hamnar, Föreningar och Privatpersoner.

I våra lokaler i Luleå har vi även vårt egna ”Varv” med slip och en mekanisk verkstad ”Dykab Varv & Mek”

Vår målsättning är att hela tiden sträva mot nya miljö- och kvalitetsmål och därmed kunna erbjuda våra kunder ett miljömedvetet och kvalitetsmässigt arbete.

Kontakta oss, vi erbjuder även konsultation!

Kompetenser

 • Certifierade Anläggningsdykare B-cert.
 • Egen mobil tryckkammare.
 • Skeppare klass VIII samt VIII A
 • Maskinbefäl klass VIII
 • Bas-U/P
 • Sprängkort
 • Svetsintyg för PE-rör
 • Yrkesbevis för Hjullastare, grävmaskin och mobilkran.
 • Lisenserade svetsare och maskinbearbetare.
 • Säkerhetsutbilningar bl.a genom SSG Entre, ID06 och ESA Vattenvägar.

Medlemskap

 • Sveriges Byggindustrier
 • Svenskt Näringsliv
 • DIB Dykentreprenörerna
 • Norrbottens Byggmästareförening
 • Byggnads
 • IF Metall

Visselblåsning & Policys

Varför visselblåsa?

På MarCon-Gruppen i Sverige AB och samtliga dotterbolag Svensk sjöentreprenad i Malmö AB, Stockholms vattenentreprenader AB, Svenska tungdykargruppen AB, DYKAB i Luleå aktiebolag och Marcon teknik AB strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Genom att erhålla er möjligheten att visselblåsa upprätthåller vi det tillsammans. Vi använder Visslans visselblåsarkanal som säkerställer din anonymitet och hög säkerhet och som du når genom att klicka här: https://marcongruppen.visslan-report.se

Vem kan rapportera?

Förenklat kan du rapportera missförhållanden om du är eller har varit verksam inom MarCon- Gruppen i Sverige ABs samtliga bolag. Är du osäker uppmuntrar vi dig att läsa mer i vår visselblåsarpolicy.

Vad kan rapporteras?

Vi uppmanar dig att visselblåsa vid misstanke om ett missförhållande inom företaget med allmänintresse av att det kommer fram. Är du osäker uppmuntrar vi dig att läsa mer i vår visselblåsarpolicy. Du behöver inte bevis för din misstanke, men alla rapporteringar måste lämnas i god tro.

Hur hanteras rapporteringen?

Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt. Våra ärenden hanteras initialt av Advokatfirman Lindahl KB för att garantera oberoende hantering av ärenden varpå interna kontaktpersoner hos oss sedan kan komma att ta över ärendet.

Har du fler frågor?

Om du vill veta mer om vår hantering av visselblåsningsärenden, personuppgifter eller arbetsmiljöfrågor läs gärna nedanstående dokument:

Policys

Fullständig visselblåsarpolicy: Länk

Policy vid hantering av personuppgifter: Länk

Hållbarhetspolicy: Länk

Certifieringar

ISO 9001: Länk
ISO 14001: Länk

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA