Bryggor
Bryggor
Vi bygger, underhåller och reparerar alla sorters bryggor.
Muddring
Muddring
Vi utför grävmuddring, sugmuddring och mammutschakt.
Varv
Varv
Torrsättning av fartyg. Service, underhållning, ombyggnad.
Dykab Varv & Mek
Dykab Varv & Mek
Vi utför alla typer av verkstadsarbeten i vårat varv.
Sjöbärgning
Sjöbärgning
Bärgning av objekt från sjöbotten, både sommar och vinter.
Dykbesiktningar
Dykbesiktningar
Vi fotar ledningar, broar, kajer, fartyg m.m.
Konsultation
Konsultation
Vi hjälper till vid projekteringar inför vattennära tjänster
Sjöledning och kabelarbeten
Sjöledning och kabelarbeten
Förläggning, reparation & upptagning av kabel och ledningar.
Sjötransporter
Sjötransporter
Vi transporterar det mesta med våra fartyg och pråmar.